Kamilló

a Kamill olasz megfelelője.

Kamill

latin eredetű; jelentése: nemesi születésű fiúgyermek, aki az áldozatoknál szolgált.

Kalvin

latin eredetű; jelentése: kopasz.

Kálmán

török-magyar eredetű; jelentése: maradék.

Káleb

héber eredetű; jelentése: merész, bátor, indulatos.

Kál

török-magyar eredetű; jelentése: marad.

Kajetán

latin eredetű; jelentése: Gaeta városából való férfi.

Kadosa

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Kada

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Kabos

a Jakab név régi magyar Jakabos megfelelőjének rövidülése.

Jutas

török-magyar eredetű; jelentése: faló, nyelő.

Jusztusz

latin eredetű; jelentése: igazságos, igazságszerető ember.

Jusztin

a Jusztusz továbbképzett alakja.

Juliánusz

latin eredetű; jelentése: a Julius nemzetséghez tartozó férfi.

Juliusz

a Juliánusz alakváltozata.

Jukundusz

latin eredetű; jelentése: kellemes (ember).

Józsua

héber eredetű; jelentése: akinek a segítsége Istentől való.

Józsiás

héber eredetű; jelentése: Isten a védelmezőm.

József

héber eredetű; jelentése: Jahve + gyarapítson.

Jozafát

héber eredetű; jelentése: Jahve ítél.

Jordán

héber eredetű; jelentése: lefelé folyó.

Jonatán

héber eredetű; jelentése: Isten ajándéka.

Jónás

héber eredetű; jelentése: galamb.

Johann

héber eredetű; jelentése: Isten kegyes ajándéka.

Joel

héber eredetű; jelentése: Jahve az Isten.

Jób

héber eredetű; jelentése: tűrő, üldözött.

Joakim

héber eredetű; jelentése: Jahve felkelt.

Jeromos

görög eredetű; jelentése: szent nevű.

Jeremiás

héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten felemel.

Jenő

magyar eredetű; jelentése: a hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

Jázon

görög-német-magyar eredetű; jelentése: gyógyulást hozó.

Járfás

a Gyárfás régi magyar alakváltozata.

Január

latin eredetű; jelentése: Janus istennek szentelt.

János

héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes.

Jakus

a régi Jakob rövidített, -s kicsinyítőképzős származéka.

Jákob

a Jakab eredeti alakváltozata.

Jákó

a Jákob önállósult becézőjéből.

Jakab

héber eredetű; jelentése: (bizonytalan).

Jagelló

lengyel-litván eredetű; jelentése: Jagailo litván nagyfejedelem nevéből.

Jácint

görög-latin eredetű; jelentése: a virág neve.

Izsó

1. - az Ézsau alakváltozata;
2. - a József régi Izsóf változatának rövidülése;
3. - az Izsák becézője.

Izsák

héber-görög-latin eredetű; jelentése: nevetés.

Izrael

héber eredetű; jelentése: Isten harcosa; Isten uralkodjon.

Izor

az Izidor magyar nyelvújítási alakváltozata.

Izmael

héber eredetű; jelentése: Isten meghallgat.

Izidor

görög-latin eredetű; jelentése: Ízisz egyiptomi istennő ajándéka.

Izaiás

az Ézsaiás alakváltozata.

Ivor

1. - ír-skót-velszi eredetű; jelentése: úr, uralkodó;
2. - az Igor ukrán és belorusz változata;
3. - magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Ivó

1. - germán eredetű; jelentése: tiszafa;
2. - az Iván szláv becézője.

Iván

1. - a régi magyar Ivános rövidülése;
2. - orosz eredetű; jelentése: Isten kegyelmes.

István

görög-német-magyar eredetű; jelentése: virágkoszorú.

Iréneusz

görög-latin eredetű; jelentése: békés.

Ipoly

görög eredetű; jelentése: a lovakat kifogó.

Ince

latin eredetű; jelentése: senkinek sem ártó.

Imre

germán eredetű; jelentése: hatalmas, híres, királyi.

Immánuel

héber eredetű; jelentése: Isten velünk van.

Imbert

fríz eredetű; jelentése: nagy, hatalmas + ragyogó.

Ilmár

1. - a Hilmár alakváltozata.
2. - a finn Ilmár mondai hős nevéből.

Illés

az Éliás önállósult változata.

Ilián

görög-orosz eredetű; jelentése: nap.

Ildefonz

germán-nyugati gót eredetű; jelentése: harcra kész.

Ilárion

a Hiláriusz görögös formája.

Igor

német-orosz eredetű; jelentése: Yngvi isten segítségével oltalmazó.

Ignác

latin eredetű; jelentése: tűz.

Ibrány

az Ábrahám alakváltozata.

Hümér

latin-magyar eredetű; jelentése: hűséges.

Hunor

török-magyar eredetű; jelentése: onogur (népnév).

Humbert

német eredetű; jelentése: ereje által ragyogó.

Hugó

germán eredetű; jelentése: értelmes, intelligens.

Hubert

német eredetű; jelentése: szelleme által kiváló.

Huba

magyar eredetű; jelentése: (bizonytalan).

Horác

görög-latin-német eredetű; jelentése: ifjú, virágzó.

Hont

német eredetű; jelentése: kutyatartó, kutyabarát.

Honóriusz

latin eredetű; jelentése: tiszteletreméltó.

Honorátusz

latin eredetű; jelentése: tisztelt, tiszteletben álló, tiszteletreméltó.

Holló

magyar eredetű; jelentése: hollófekete haj.

Hódos

magyar eredetű; jelentése: hódvadász.

Hippolit

görög eredetű; jelentése: a lovakat kifogó, eloldozó.

Hilmár

német eredetű; jelentése: a harcban hírnevessé vált.

Hiláriusz

latin eredetű; jelentése: derűs, vidám, jókedvű.

Hiador

a Heliodor régi magyar változata.

Hetény

magyar eredetű; jelentése: a hetedik gyermek.

Herold

a Harald német változata.

Hermész

görög eredetű; jelentése: beszélni, megmagyarázni.

Herman

germán eredetű; jelentése: hadi férfi.

Herbert

germán eredetű; jelentése: hadsereg + fény.

Henrik

germán eredetű; jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.

Héliosz

görög eredetű; jelentése: nap, napisten.

Heliodor

görög eredetű; jelentése: a napisten ajándéka.

Hektor

görög eredetű; jelentése: uralkodó.

Hasszán

arab eredetű; jelentése: szép.

Hartvig

germán eredetű; jelentése: merész a harcban.

Harri

a Henrik angol becézőjéből alakult.

Harlám

orosz eredetű; jelentése: örömtől ragyogó.

Harkány

magyar eredetű; jelentése: harkály.

Harald

germán eredetű; jelentése: hadsereg + merész.

Hannó

ófelnémet eredetű; jelentése: védelem.

Hannibál

föníciai eredetű; jelentése: Baal isten kegyelme.

Hamilkár

föníciai eredetű; jelentése: Melkart istenség kegyessége, jóindulata.

Györk

a György rövidített, kicsinyítőképzős származéka.

Gyula

bolgár-török-magyar eredetű; jelentése: magyar méltóságnév.

Győző

a Viktor magyarító lefordítása.

Gyork

a György rövidített, kicsinyítőképzős származéka.

György

görög-latin eredetű; jelentése: földműves, gazdálkodó.

Györe

a György rövidített, kicsinyítőképzős származéka.

Gyenes

a Dénes régi magyar alakváltozata.

Gyárfás

görög-latin eredetű; jelentése: idős férfi.

Günter

német eredetű; jelentése: a harcosok seregének vezére.

Gusztáv

skandináv-német eredetű; jelentése: a gótok támasza.

Gujdó

német eredetű; jelentése: erdőből származó.

Gregori

görög eredetű; jelentése: éber, szemfüles.

Gracián

latin eredetű; jelentése: kellemes, kedves, bájos.

Gotlíb

germán eredetű; jelentése: Isten gyermeke.

Gothárd

német eredetű; jelentése: Isten segítségével erős.

Gotfrid

német eredetű; jelentése: Isten oltalma alatt álló.

Gorgiás

latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Gordon

skót-angol eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Godvin

angol-holland eredetű; jelentése: Isten barátja.

Gobert

germán eredetű; jelentése: Isten segítsége révén híres.

Gilgames

mezopotámiai eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Gilbert

német eredetű; jelentése: híres a szabad nemesek fiai között.

Gida

a Gedeon név Gideon alakváltozatának rövidített, kicsinyítőképzős származéka.

Gibárt

német-magyar eredetű; jelentése: adakozó kedvű + erős.

Géza

török-német-magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.

Gerzson

héber eredetű; jelentése: az idegen, a száműzött.

Gerő

a Gergely és a Gerhard rövidült, -ő kicsinyítőképzős származéka.

Gerold

germán eredetű; jelentése: dárda + hatalom.

Germán

német eredetű; jelentése: dárda, kelevéz; édes testvér

Gerjén

görög-német-magyar eredetű; jelentése: legidősebb fiútestvér; legidősebb elöljáró.

Gergő

a Gergely magyar alakváltozata.

Gergely

görög eredetű; jelentése: éberen őrködő.

Geréb

szász-magyar eredetű; jelentése: községi bíró.

Geraszim

görög eredetű; jelentése: tiszteletreméltó.

Geminián

latin eredetű; jelentése: iker.

Gellért

német eredetű; jelentése: gerely + kemény.

Gellén

a Kilián régi magyar változata.

Gedő

a Gedeon régi magyar -ő kicsinyítőképzős származéka.

Gedeon

héber eredetű; jelentése: harcos, vágó, romboló.

Gazsó

a Gáspár régi magyar -ó kicsinyítőképzős alakjából.

Gaszton

germán eredetű; jelentése: (bizonytalan).

Gáspár

perzsa eredetű; jelentése: kincset megőrző.

Gara

török eredetű; jelentése: héja.

Gálos

a Gál régi teljesebb magyar alakja.

Gál

kelta-ír eredetű; jelentése: kakas.

Gábriel

héber eredetű; jelentése: Isten embere, Isten bajnoka.

Gábor

héber eredetű; jelentése: Isten embere, Isten bajnoka.

Fülöp

görög eredetű; jelentése: lókedvelő.

Frigyes

német-magyar eredetű; jelentése: béke + hatalom.

Fridolin

germán eredetű; jelentése: Isten oltalma alatt álló.

Frederik

német eredetű; jelentése: békés, nyugodt.

Fortunát

latin eredetű; jelentése: boldog.

Fóris

a Flóris régi magyar változata.

Folkus

1. - német-magyar eredetű; jelentése: nép + híres;
2. - latin-francia eredetű; jelentése: vízityúk, szárcsa.

Fodor

magyar eredetű; jelentése: göndör hajú.

Flóris

a Flórián -s kicsinyítőképzős származéka.

Flórián

latin eredetű; jelentése: virágos, virágzó.

Florentin

latin eredetű; jelentése: virágzó, tekintélyes.

Firmin

latin eredetű; jelentése: szilárd jellemű.

Filomén

görög eredetű; jelentése: szeretett.

Filibert

germán eredetű; jelentése: messze földön híres.

Filemon

görög eredetű; jelentése: barátságos, nyájas, szíves érzelmű.

Fidél

latin eredetű; jelentése: hűséges.

Ferenc

francia-latin eredetű; jelentése: francia.

Ferdinánd

germán eredetű; jelentése: béke + merész.

Félix

latin eredetű; jelentése: boldog.

Felicián

latin eredetű; jelentése: boldog.

Fedor

a Teodor orosz megfelelőjéből.

Fausztusz

latin eredetű; jelentése: szerencsés.

Farkas

magyar eredetű; jelentése: a szó maga.

Fabó

a Fábián régi magyar kicsinyítőképzős származéka.

Fábiusz

latin eredetű; jelentése: babtermelő; Fabia városából való.

Fábián

latin eredetű; jelentése: a Fabius nemzetséghez tartozó férfi.

Ézsau

héber eredetű; jelentése: szőrös, bozontos, nyers, durva.

Ézsaiás

héber eredetű; jelentése: Isten az üdvösség.

Ezékiel

héber eredetű; jelentése: az Isten erős, hatalmas.

Evariszt

görög eredetű; jelentése: derék, ügyes, legjobb.

Évald

germán eredetű; jelentése: jog és törvény szerint uralkodó.

Eutim

görög eredetű; jelentése: nemes + tisztelet.

Euszták

görög-latin eredetű; jelentése: dús kalászú, termékeny.

Eugén

görög-német eredetű; jelentése: előkelő, nemes nemzetségből való.

Etele

hun-magyar eredetű; jelentése: szeretett apánk.

Ete

magyar eredetű; jelentése: (bizonytalan).

Ervin

germán eredetű; jelentése: a hadsereg barátja; vadkan erejű jó barát.

Ernye

török-magyar eredetű; jelentése: férfi.

Ernő

ófelnémet eredetű; jelentése: komoly, határozott.

Ernák

hun eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Erik

alnémet-északi germán eredetű; jelentése: nagyrabecsült.

Erhard

germán eredetű; jelentése: becsület + erős.

Erazmus

görög-latin-holland eredetű; jelentése: óhajt, kíván.

Énok

héber eredetű; jelentése: a felszentelt.

Engelhard

germán eredetű; jelentése: vakmerő az angolok között.

Engelbert

germán eredetű; jelentése: híres az angolok között.

Éneás

görög-magyar eredetű; jelentése: mondai hős nevéből.

Endre

német-szláv-magyar eredetű; jelentése: férfi, férfias.

Emőd

magyar eredetű; jelentése: anyácska.

Emilián

latin eredetű; jelentése: az Aemilius nemzetségből származó férfi.

Emil

latin eredetű; jelentése: versengő, vetélkedő.

Emánuel

héber eredetű; jelentése: velünk az Isten.

Elton

angol eredetű; jelentése: öreg faluból való.

Előd

magyar eredetű; jelentése: elsőszülött, ős.

Elmó

az Elmár becézőjéből önállósult.

Elmár

germán eredetű; jelentése: mindenütt híres.

Ellák

hun eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Elizeus

héber eredetű; jelentése: Isten a szabadulás.

Elígiusz

latin eredetű; jelentése: kiválasztott.

Elihu

héber eredetű; jelentése: Isten az Úr.

Éliás

héber-görög-latin eredetű; jelentése: Jahve az én Istenem.

Elemér

vitás eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Elek

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Egyed

görög-magyar eredetű; jelentése: pajzshordozó.

Egon

az Egbert, Egmont, stb. ószász és középnémet bezézőjéből önállósult.

Egmont

germán eredetű; jelentése: fegyver + védő.

Egbert

germán eredetű; jelentése: kard + híres, fényes.

Efraim

héber eredetű; jelentése: kettős termés, kettős örökség.

Edvin

germán eredetű; jelentése: az örökös barátja.

Edvárd

germán eredetű; jelentése: a birtokát megőrző.

Edömér

kun eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Edmond

germán eredetű; jelentése: az öröklött birtokot megőrző.

Edizon

angolszász eredetű; jelentése: Ádám leszármazottja.

Edgár

ószász-angol eredetű; jelentése: vagyon + dárda.

Ede

az Edvárd német rövidüléséből önállósult.

Dusán

délszláv eredetű; jelentése: lélek.

Dukász

görög eredetű; jelentése: vezér, vezető.

Dömötör

a Demeter magyar alakváltozata.

Döme

a Dömötör rövidült formájának kicsinyítőképzős származéka.

Dormán

besenyő eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Dorián

angol eredetű; jelentése: dór férfi.

Donát

latin eredetű; jelentése: Istentől ajándékozott.

Donald

skót-kelta eredetű; jelentése: világ + hatalmas; bátor + férfias.

Domos

a Domonkos, Domokos rövidült, kicsinyítőképzős származéka.

Domonkos

latin eredetű; jelentése: az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt.

Domokos

a Domonkos önállósult alakváltozata.

Dominik

latin-szláv eredetű; jelentése: az Istenhez tartozó, az Istennek szentelt.

Domicián

latin eredetű; jelentése: legyőző, meghódító.

Domán

kun-magyar eredetű; jelentése: köd.

Ditmár

germán eredetű; jelentése: nép + híres.

Dioméd

görög eredetű; jelentése: Istentől elhatározott, Isten akarata szerint való.

Dezső

latin-magyar eredetű; jelentése: óhajtott, kívánt gyermek.

Dezsér

a Dezső régi magyar alakja.

Dévald

germán eredetű; jelentése: nép + merész.

Detre

germán eredetű; jelentése: nép + hatalmas.

Deodát

az Adeodát rövidüléséből önállósult.

Dénes

görög eredetű; jelentése: Dionüszosznak, a bor és a szőlő istenének ajánlott.

Demjén

a Damján önállósult alakváltozata.

Demeter

görög-szláv eredetű; jelentése: Démétérnek, a föld istennőjének ajánlott.

Demény

a Demjén régi magyar alakváltozata.

Deli

magyar eredetű; jelentése: dalia, vitéz.

Dávid

héber eredetű; jelentése: kedvelt, szeretett; egyesítő.

Dárius

latin-perzsa-görög eredetű; jelentése: hatalmas.

Dante

latin eredetű; jelentése: kitartó, állhatatos.