Zsombor

bolgár-török-magyar eredetű; jelentése: bölény.

Zsolt

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Zsigmond

germán eredetű; jelentése: győzelmes védő.

Zsadány

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Zotmund

német-magyar eredetű; jelentése: erős, gyors, merész; védő, védelmező, pártfogó.

Zorán

délszláv eredetű; jelentése: hajnal.

Zombor

szláv-magyar eredetű; jelentése: bölény.

Zoltán

török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.

Zobor

szláv-magyar eredetű; jelentése: gyülekezés.

Zoárd

türk-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Zétény

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Zerind

magyar eredetű; jelentése: szerb.

Zénó

görög-latin eredetű; jelentése: Zeusztól származó.

Zekő

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Zebulon

héber eredetű; jelentése: zebulon törzsből származó férfi.

Zdenkó

latin-szláv eredetű; jelentése: Sidon városából való férfi.

Zaránd

magyar eredetű; jelentése: arany.

Zámor

magyar eredetű; jelentése: szántó.

Zalán

török-magyar eredetű; jelentése: dobó, ütő.

Zakeus

héber eredetű; jelentése: igazságos, ártatlan.

Zakariás

héber-latin eredetű; jelentése: Jahve emlékezik.

Zajzon

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Zágon

szláv-magyar eredetű; jelentése: dűlő mögötti terület.

Zádor

szláv-magyar eredetű; jelentése: erőszakos.

Xavér

spanyol eredetű; jelentése: Xavér községből való.

Volfram

német eredetű; jelentése: farkas + holló.

Vladimír

szláv eredetű; jelentése: hatalom + béke.

Vitus

latin-magyar eredetű; jelentése: szíves, készséges, jóindulatú, szófogadó.

Vitold

német eredetű; jelentése: az erdőben uralkodó.

Vitéz

magyar eredetű; jelentése: a szó maga.

Vitális

latin eredetű; jelentése: életerős, eleven.

Virgil

latin eredetű; jelentése: szűz.

Vince

latin eredetű; jelentése: győztes.

Vilmos

latin-germán eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.

Vilibald

német eredetű; jelentése: akaraterős + merész.

Viktor

latin eredetű; jelentése: győző, győztes.

Vidos

a Vid kicsinyítőképzős származéka.

Vidor

magyar eredetű; jelentése: vidám.

Vida

a Vid kicsinyítőképzős származéka.

Vid

a Gujdó délszláv megfelelője.

Viátor

latin eredetű; jelentése: utazó, utas.

Versény

magyar eredetű; jelentése: varsa, halfogó szerszám fiókja.

Verner

német eredetű; jelentése: megőrzés + sereg.

Vendel

német eredetű; jelentése: a vandálok népéhez tartozó.

Vencel

német-szláv eredetű; jelentése: koszorú + dicsőség.

Vázsony

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Vazul

görög-szláv-magyar eredetű; jelentése: királyi.

Vászoly

görög-szláv eredetű; jelentése: királyi.

Varsány

alán-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Várkony

török-avar-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Valter

német eredetű; jelentése: uralkodó sereg.

Valér

latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.

Valentin

latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.

Valdemár

germán eredetű; jelentése: uralom + hírnév.

Vajk

török-magyar eredetű; jelentése: gazdag.

Uzor

török-magyar eredetű; jelentése: úz férfi.

Uros

magyar eredetű; jelentése: úr.

Uriel

héber eredetű; jelentése: Jahve által felvilágosított, Jahve segítségével tisztánlátó.

Uriás

héber eredetű; jelentése: Jahve az én világosságom.

Urbán

az Orbán régebbi alakváltozata.

Upor

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Ulrik

német eredetű; jelentése: öröklött birtokán uralkodó.

Ulászló

latin-szláv eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Ugron

szláv-magyar eredetű; jelentése: magyar.

Ugor

szlovák-magyar eredetű; jelentése: magyar

Ugod

szlovák-magyar eredetű; jelentése: magyar.

Ubul

görög-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Tudor

velszi eredetű; jelentése: Isten ajándéka.

Trisztán

francia-magyar eredetű; jelentése: szomorú.

Törtel

török-magyar eredetű; jelentése: a négy vidék ura.

Tömör

török-magyar eredetű; jelentése: vas.

Töhötöm

török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.

Tonuzóba

besenyő-kun eredetű; jelentése: vadkan-apa

Tomor

török-magyar eredetű; jelentése: vas.

Tomaj

magyar eredetű; jelentése: vitás.

Tódor

a Teodor rövidüléséből.

Tóbiás

héber-latin eredetű; jelentése: Jahve jó.

Tivadar

görög-latin eredetű; jelentése: Isten ajándéka.

Titusz

latin eredetű; jelentése: tisztel, becsült, tiszteletreméltó férfiú; mezei galamb.

Titán

görög eredetű; jelentése: mondabeli névalkotás.

Tirzusz

görög-latin eredetű; jelentése: növényszár, kocsány, bot.

Timur

török eredetű; jelentése: vas.

Timót

görög eredetű; jelentése: Isten becsülője.

Timon

1. - görög eredetű; jelentése: tisztelt, megbecsült;
2. - fríz eredetű; jelentése: nép + ember

Tihamér

szláv-magyar eredetű; jelentése: csendet kedvelő.

Tiborc

latin eredetű; jelentése: Tibur városából való férfi.

Tibor

a Tiborc rövidülése.

Tibád

német eredetű; jelentése: nép + merész.

Tézeusz

görög-német-magyar eredetű; jelentése: alapító, törvényhozó.

Tétény

török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.

Terestyén

kelta-latin-magyar eredetű; jelentése: szomorú.

Teofil

görög-latin eredetű; jelentése: Isten kedveltje; Istent kedvelő.

Teodor

görög-német-latin eredetű; jelentése: Isten ajándéka.

Teobald

német eredetű; jelentése: nép + merész.

Teó

a Teodor német rövidülése.

Tasziló

olasz eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Tas

török-magyar eredetű; jelentése: kő; jóllakott, megtelt.

Tarzíciusz

görög-latin eredetű; jelentése: bátor.

Tárkány

kabar eredetű; jelentése: kovács.

Tarján

török-magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.

Tardos

magyar eredetű; jelentése: tar, kopasz.

Tarcal

kun-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Taráz

görög eredetű; jelentése: zavarba ejtő, nyugtalanító.

Tankréd

germán-normann eredetű; jelentése: gondolkodó, tanácsadó.

Tamás

arameus-görög eredetű; jelentése: iker; csodálatos.

Talbot

angol eredetű; jelentése: véreb.

Taksony

török-magyar eredetű; jelentése: jóllakott, elégedett; vad, kegyetlen, féktelen, szilaj.

Tádé

a Taddeus német becézője.

Taddeus

héber-latin eredetű; jelentése: bátor szívű, elszánt, merész.

Tacitusz

latin eredetű; jelentése: csendes, hallgatag.

Szörény

a Szeverin származéka.

Szovát

szláv magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Szórád

szláv eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Szolón

görög eredetű; jelentése: ógörög államférfi nevéből.

Szólát

a Szórád régi magyar alakváltozata.

Szókratész

görög eredetű; jelentése: szerencse, erő.

Szofron

görög eredetű; jelentése: értelmes, okos, helyesen gondolkodó.

Szixtusz

görög-latin eredetű; jelentése: sima, finom.

Szíriusz

latin eredetű; jelentése: Szíria tartományából való férfi.

Szilviusz

latin eredetű; jelentése: erdő.

Szilveszter

latin eredetű; jelentése: erdő, erdő mellett lakó férfi.

Szilvánusz

latin eredetű; jelentése: erdő.

Szilárd

a Konstantin magyarító lefordítása.

Szigfrid

germán eredetű; jelentése: győzelem + béke.

Szeveréd

a Szigfrid régi magyar alakja.

Szevér

1. - latin eredetű; jelentése: komoly, szigorú.
2. - török eredetű; jelentése: mormota.

Szervác

latin eredetű; jelentése: megszabadított.

Szergiusz

latin eredetű; jelentése: megőrző, gondozó, felügyelő, felvigyázó.

Szeréniusz

latin eredetű; jelentése: derűs, vidám.

Szeráf

héber-német eredetű; jelentése: tündöklő, nemes (ember).

Szemere

1. - magyar eredetű; jelentése: kis termetű.
2. - török eredetű; jelentése: rontó, pusztító.

Szelim

héber-arab eredetű; jelentése: szelíd.

Szecső

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Szebasztian

görög eredetű; jelentése: tisztelt, nagyrabecsült.

Szaniszló

szláv eredetű; jelentése: állandó dicsőség.

Szalviusz

latin eredetű; jelentése: sértetlen, ép.

Szalvátor

latin eredetű; jelentése: megváltó, üdvözítő.

Szalók

török-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Szabolcs

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Szabin

latin eredetű; jelentése: a szabinok népéhez tartozó férfi.

Surány

török-magyar eredetű; jelentése: török méltóságnév.

Stefán

görög eredetű; jelentése: korona.

Soma

magyar eredetű; jelentése: som.

Sólyom

magyar eredetű; jelentése: a szó maga.

Solt

a Zsolt régi magyar alakváltozata.

Sion

héber eredetű; jelentése: erősség, vár, hegy.

Simon

a Simeon rövidüléséből.

Simeon

héber eredetű; jelentése: meghallgattatás.

Semjén

a Simeon régi magyar változata.

Selton

óangol eredetű; jelentése: városszéli.

Sebő

vitás eredetű; jelentése: (bizonytalan).

Sebestyén

görög-latin eredetű; jelentése: magasztos, felséges.

Sebes

1. - magyar eredetű; jelentése: a szó maga.
2. - a Sebestyén régi becéző rövidülése.

Saul

héber eredetű; jelentése: kért.

Sándor

1. - görög-olasz-német eredetű; jelentése: az embereket vagy az emberek ellen oltalmazó
2. - török eredetű; jelentése: akarat.

Sámuel

héber eredetű; jelentése: Isten meghallgatott.

Samu

a Sámuel rövidüléséből.

Sámson

héber eredetű; jelentése: nap, napocska, napsütés.

Salamon

héber eredetű; jelentése: békés, szelíd.

Rusztem

perzsa eredetű; jelentése: vidéki.

Ruszlám

orosz eredetű; jelentése: oroszlán.

Rupert

a Róbert német alakváltozata.

Rúfusz

latin eredetű; jelentése: vörös.

Rudolf

német eredetű; jelentése: dicső farkas.

Ruben

héber eredetű; jelentése: nézzétek, egy fiú!

Ronald

német eredetű; jelentése: erős uralkodó.

Romulusz

latin eredetű; jelentése: mondabeli névalkotás.

Rómeó

olasz eredetű; jelentése: Rómába zarándokló.

Román

latin eredetű; jelentése: római, latin.

Rolf

a Rudolf önállósult német becézője.

Roland

német eredetű; jelentése: vakmerő hős.

Rókus

germán-latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Rodrigó

germán-spanyol eredetű; jelentése: híres uralkodó.

Rodion

görög eredetű; jelentése: rózsa.

Robin

a Róbert önállósult francia és angol becézőjéből

Róbert

német eredetű; jelentése: fényes hírnév.

Richárd

német eredetű; jelentése: erős fejedelem.

Rezső

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Renátó

latin eredetű; jelentése: újjászületett.

Rémusz

latin eredetű; jelentése: mondabeli névalkotás.

Remig

latin eredetű; jelentése: hajós, evezős.

Regő

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Reginald

német eredetű; jelentése: aki a tanácsban tevékenykedik.

Razmus

az Erazmus rövidülése.

Raul

germán-francia eredetű; jelentése: dicső farkas.

Rátold

német eredetű; jelentése: aki a tanácsban tevékenykedik.

Rápolt

német eredetű; jelentése: merész tanácsadó.

Ramón

germán-spanyol eredetű; jelentése: okos védelmező.

Ralf

angol eredetű; jelentése: oltalmazott, védett.

Rajnald

német eredetű; jelentése: aki a tanácsban tevékenykedik.

Rajmund

német eredetű; jelentése: okos védő.

Ráfis

a Rafael rövidített, kicsinyítőképzős származékából.

Rafael

héber eredetű; jelentése: Isten meggyógyít.

Radomér

szláv eredetű; jelentése: vidám + béke.

Radiszló

szláv eredetű; jelentése: vidám dicsőség.

Radamesz

egyiptomi eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Rabán

ófelnémet eredetű; jelentése: holló.

Prímusz

latin eredetű; jelentése: elsőszülött fiú.

Porfir

görög eredetű; jelentése: bíborba öltözött.

Pongrác

latin eredetű; jelentése: minden + erő, hatalom.

Pongor

a Pongrác régi magyar becézőjéből.

Polikárp

görög-latin eredetű; jelentése: bő gyümölcsöt termő.

Polidor

görög eredetű; jelentése: adakozó, bőkezű.

Placid

latin eredetű; jelentése: szelíd, csendes, békés, barátságos.

Piusz

latin eredetű; jelentése: szelíd, jámbor, kegyes, béketűrő.

Petúr

a Péter név régi helyesírás szerinti alakváltozata.

Petróniusz

etruszk-latin eredetű; jelentése: edzett férfi; ürü.

Pető

a Péter rövidült, kicsinyítőképzős származéka.

Péter

héber-görög-latin eredetű; jelentése: kőszikla.

Periklész

görög eredetű; jelentése: nagyon híres.

Pentele

görög-magyar eredetű; jelentése: könyörületes; oroszlán.

Pellegrin

latin-magyar eredetű; jelentése: jövevény, zarándok.

Pelbárt

a Filibert alakváltozata.

Pelágiusz

görög eredetű; jelentése: tengerész, tengeri utazó.

Pedró

görög-spanyol eredetű; jelentése: kő, kőszikla.

Pázmán

német-magyar eredetű; jelentése: jobb + férfi.

Patrik

a Patrícius ír rövidülése.

Patrícius

latin eredetű; jelentése: rómainak született nemes.

Patony

magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Paszkál

görög-héber-latin eredetű; jelentése: húsvét.

Páris

görög eredetű; jelentése: Parisz trójai hős nevéből.

Pantaleon

görög eredetű; jelentése: mindenkivel szemben könyörületes; minden tekintetben olyan, mint egy oroszlán.

Pamfil

görög eredetű; jelentése: mindenki által kedvelt, közkedvelt.

Palmer

latin eredetű; jelentése: pálmatulajdonos, zarándok.

Pál

latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

Özséb

görög-latin eredetű; jelentése: istenfélő, jámbor.

Örs

török-magyar eredetű; jelentése: férfi, hős.

Örkény

török-magyar eredetű; jelentése: férfi, hős; félelmet keltő.

Ödön

germán eredetű; jelentése: az öröklött birtokot megőrző.

Ozsvát

az Oszvald régi magyar változatának fejleménye.

Ozor

török-magyar eredetű; jelentése: úz férfi.

Ovídiusz

latin eredetű; jelentése: juh.

Ottokár

német eredetű; jelentése: birtokot megőrző.

Ottó

germán eredetű; jelentése: vagyon + híres.

Otmár

német eredetű; jelentése: vagyon + híres.

Oszvald

német eredetű; jelentése: istenség + hatalom.

Osszián

kelta-skót eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Oszlár

kun eredetű; jelentése: jászok, jász férfiak.

Oszkár

1. - északi germán eredetű; jelentése: jó dárda;
2. - ír-kelta eredetű; jelentése: szarvast kedvelő.

Ormos

magyar eredetű; jelentése: orom.

Orion

görög eredetű; jelentése: görög hitrege híres vadászának nevéből.

Orfeusz

görög eredetű; jelentése: árva, egyedüli, magányos.

Oresztész

görög eredetű; jelentése: hegyi lakó.

Orbó

1. - az Orbán kicsinyítőképzős származéka.
2. - szláv eredetű; jelentése: fűz.

Orbán

latin eredetű; jelentése: városi, finom, művelt, udvarias ember.

Ond

magyar eredetű; jelentése: tizedik szülött gyermek.

Ompoly

latin-magyar eredetű; jelentése: Ampelum városból való.

Omár

héber-arab eredetű; jelentése: hegylakó, hegyi lakos, földműves, gazdálkodó, hosszú életű.

Olivér

latin eredetű; jelentése: olajfaültető.

Olaf

skandináv eredetű; jelentése: az ősök ivadéka.

Oktávián

latin eredetű; jelentése: nyolcadik (gyermek).

Oguz

török-magyar eredetű; jelentése: nyíl.

Odó

az Ottó önállósult alnémet becézőjéből.

Odisszeusz

görög-latin-magyar eredetű; jelentése: mondai hős neve.

Odiló

az Ottó önállósult felnémet becézőjéből.

Oberon

francia eredetű; jelentése: tündérek segítségével uralkodó.

Nyék

magyar eredetű; jelentése: gyepü, határvidék, ill. az itt lakó népcsoport tagja.

Norman

angol eredetű; jelentése: normann férfi, északi ember.

Norbert

német eredetű; jelentése: északi fény.

Nónusz

latin eredetű; jelentése: kilencedik gyermek.

Noel

latin eredetű; jelentése: karácsonykor született.

Noé

héber eredetű; jelentése: nyugalom ,vigasztalás.

Nikodémusz

görög-latin eredetű; jelentése: a hadinép legyőzője.